powrót

Witam miłe kandydatki (także kandydatów) do podyplomowych studiów montessoriańskich.


 

na stronie Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie http://www.swpr.edu.pl/index.php?zakladka=studia&page=podyplomowe
- w lewej kolumnie - znajdziecie zakładkę > Rekrutacja < a tam informacje o formalnościach związanych ze zgłaszaniem swojej kandydatury.
http://www.swpr.edu.pl/index.php?zakladka=studia&page=rekrutacja

Przypominam także adres pocztowy:
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin
ul. Marii Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa
kontakt e-mail: 
swpr@swpr.edu.pl

kontakt telefoniczny: (22) 644 07 97, 644 04 55
fax: (22) 644 07 97

Jestem opiekunem kierunku, więc chętnie odpowiem na pytania związane ze studiami oraz z Pedagogiką Montessori.
Wszystkich zainteresowanych proszę, aby czuli się ośmieleni do przesyłania pytań lub próśb o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Takie właśnie dodatkowe informacje i wyjaśnienia zamieszczane są poniżej - będą one rozwijane, w miarę potrzeby.
Zapraszam do kontaktu.
Jarosław Jordan
jordan@montesori.pl
tel. 503 068 390, 22 349 31 46
 

Szanowni Państwo!
Oferta naszej Uczelni, w odróżnieniu od znanych mi ofert innych Szkół i Akademii Pedagogicznych prowadzących szkolenia kwalifikacyjne, traktuje Pedagogikę Montessori priorytetowo - przedmioty montessoriańskie nie są ani dodatkiem ani uzupełnieniem innych "przedmiotów głównych" - w planie studiów mamy największą liczbę godzin przeznaczonych na zajęcia Montessori.
Wykładowcami są nauczyciele montessoriańscy z różnych ośrodków akademickich w Polsce, posiadający wykształcenie zdobyte w Europie Zachodniej a także posiadający praktykę montessoriańską od kilkunastu lat zdobywaną w codziennej pracy z dziećmi w Przedszkolach i Szkołach Montessori w Polsce.
Wykładowcy pozostałych przedmiotów znają Pedagogikę Montessori.
Nie "adaptujemy Pedagogiki Montessori do potrzeb polskich placówek oświatowych" - nie ma powodu.
Ponadto - w odróżnieniu od innych ośrodków - przyjmujemy także tych z Państwa, którzy nie mają wykształcenia pedagogicznego a chcą zdobytą, rzetelną wiedzę o Pedagogice Montessori wykorzystać w pracy ze swoim dzieckiem, w szpitalu z dziećmi leżącymi, w nauczaniu domowym lub chcą zdobyć nowy zawód.

Jesteśmy renomowaną Uczelnią - mamy najniższe czesne, rozbudowany program stypendialny, kontakty z ośrodkami montessoriańskimi za granicą.
 
Dodano dodatkowe informacje:

6

 

1.

Studia podyplomowe Terapia Pedagogiczna. Pedagogika Montessori planowane są na październik 2010 r. Zapraszam od nowego roku akademickiego. 2010/2011

2.

Przyjęte na studia osoby bez wykształcenia pedagogicznego, będą mogły uzupełnić wykształcenie pedagogiczne - jeśli będą chciały, tzn. jeśli zależy im na uzyskaniu kwalifikacji uprawniających do pracy w placówkach publicznych. W skierowaniu na taki "kurs pedagogiczny" możemy pomóc - wskazać placówkę oświatową, która prowadzi takie szkolenie. Można także takie kwalifikacje uzyskać u nas ( w osobnym trybie)
Osoby bez wykształcenia pedagogicznego, po ukończeniu naszego studium uzyskają dyplom uczelniany, potwierdzające uczestnictwo w studium i zaliczenie określonych egzaminów.
      

3.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach , planowane są zjazdy sobotnio-niedzielne. Średnio co dwa tygodnie (wolne od świąt)
Dodam, że program jest intensywny - wypełnione będą cała sobota i niedziela w większości.
 

4.

W uzupełnieniu informacji nr 2 -  uzyskanie dyplomu przez osoby bez wykształcenia pedagogicznego, nie oznacza spełnienia wymogów koniecznych do zatrudnienia w placówkach publicznych.

 

5.

.Rozpoczęliśmy rekrutację na semestr letni:
 chętnych kandydatów zapraszamy do składania aplikacji - osobiście, pocztą lub mailem do Dziekanatu Wydziału. Pedagogicznego:

kontakt telefoniczny: (22) 644 07 97, 644 04 55, fax: (22) 644 07 97      kontakt e-mail: swpr@swpr.edu.pl

Adres pocztowy:
    Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin.  ul. Marii Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa

Dokumenty dla studiów podyplomowych:

6.

   Studia trwają cztery semestry (zmiany na stronie Uczelni - wkrótce) w tym 170 godz. zajęć z Pedagogiki Montessori.

7.

  Opłata "wpisowa" wliczana jest w opłatę semestralną i - w przypadku rezygnacji z podjęcia studiów - nie podlega zwrotowi.
   

 

 

powrót